Місія

Ми – люди, які живуть з наркозалежністю, об’єднались задля допомоги один одному, забезпеченню потреб та захисту наших прав.

Ми об’єдналися заради того, щоб ЛВН стали повноцінними членами суспільства – інтегрованими,  соціалізованими та  прийнятими.

Візія

Ми бачимо світ, де поважають право людини на вживання психічно-активних речовин; люди, які живуть з наркозалежністю – декриміналізовані, а їх права не порушують, не піддають стигмі та дискримінації. Світ, в якому ЛВН мають рівні права і можливості на працевлаштування, освіту, лікування і не є злочинцями через свою залежність.

Цінності

 • демократичність та залучення в процес прийняття рішень
 • єдність, згуртованість та партнерство
 • відкритість та повага до ЛВН
 • гуманне відношення до ЛВН на засадах принципу «рівний-рівному».
 • унікальність експертного досвіду
 • відповідальність та прозорість діяльності
 • креативність та пошук нових рішень.

Мета нашої діяльності:

 • Реалізація та захист соціальних, економічних, медичних та інших законних прав і основних свобод людей, які вживають наркотики (ЛВН) або живуть з наркозалежністю (ЛЖН), декриміналізації, зниження стигматизації та дискримінації наркозалежних людей в суспільстві, покращення якості їх життя та доступу до програм пов’язаних з їх здоров’ям, надання допомоги та сприяння законним інтересам ЛВН/ЛЖН, розвиток і підтримка українського суспільства у сфері впровадження комплексних проектів з мобілізації, адвокації, захисту прав, зменшення стигматизації та самостигматизації ЛВН/ЛЖН, програм ЗШ, профілактики СНЗ, в т.ч. ВІЛ/СНІД/ТБ/вірусних гепатитів серед ЛВН/ЛЖН;
 • Забезпечення розвитку організаційної спроможності спільноти наркоспоживачів України, створити розвинуту мережу представництв та осередків самоорганізації “ВОЛНА” на регіональному та національному рівні, посилити наявний  потенціал та  експертну спроможність лідерів спільноти ЛВІН з метою декриміналізації, захисту прав та впливу на процес розробки, впровадження і моніторингу життєво-важливих програм щодо їх здоров’я в рамках Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року.

Цілі та сфери діяльності

Головною метою діяльності Організації є реалізація та захист соціальних, економічних, медичних та інших законних прав і основних свобод людей, які вживають наркотики (ЛВН) або живуть з наркозалежністю (ЛЖН), декриміналізації, зниження стигматизації та дискримінації наркозалежних людей в суспільстві, покращення якості життя та доступу до програм пов’язаних з їх здоров’ям, підтримка благодійної діяльності в інтересах суспільства, через надання допомоги та сприяння законним інтересам  людей, які вживають з наркотики або живуть з наркозалежністю у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка українського суспільства у сфері впровадження комплексних проектів з мобілізації, адвокації, захисті прав, зменшення стигматизації та самостигматизації ЛВН/ЛЖН, програм зменшення шкоди профілактики соціально-небезпечних захворювань у тому числі ВІЛ/СНІД/ТБ/вірусних гепатитів серед ЛВН/ЛЖН в Україні, а також впровадженні інших благодійних програм зокрема соціальних, медичних, підтримуючих, психологічних чи реабілітаційних.

Цілями Організації є здійснення благодійної діяльності та надання благодійної допомоги.

Сферами благодійної діяльності є:

 • охорона здоров’я ЛВН/ЛЖН, у тому числі у сфері профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, інших інфекційних захворювань;
 • опіка і піклування, законне представництво та допомога людям з наркозалежністю;
 • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності серед ЛВН/ЛЖН;
 • освіта та навчання ЛВН/ЛЖН;
 • наука і наукові дослідження;
 • права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • розвиток територіальних громад;
 • розвиток міжнародної співпраці України.

Організація здійснює благодійну діяльність згідно із Законом України «Про благодійництво і благодійні організації», а також іншими законодавчими актами України.

 

Організація може отримувати гранти (субгранти) від будь-яких видів донорів юридичних або фізичних осіб, як резидентів, так і нерезидентів України.

 

Основні завдання Організації:

 • сприяння подоланню стигми та дискримінації до осіб, які вживають наркотичні речовини та мають потребу в захисті їх громадських прав та свобод;
 • визнанню осіб, які вживають наркотичні речовини, рівноцінними членами суспільства щодо питань отримання медичної, правової або соціальної державної та недержавної допомоги;
 • формування позитивного іміджу програм зменшення шкоди, в тому числі замісної підтримувальної терапії;
 • представляти інтереси людей, які вживають наркотики або живуть з наркозалежністю або ідентифікують себе, як люди, що постраждали в наслідок вживання психоактивних речовин на всіх рівнях державного та суспільного життя;
 • сприяння рівному доступу громадян до життєво-необхідних лікарських засобів і відповідного лікування у сфері громадського здоров’я;
 • сприяння розвитку суспільства через толерантне ставлення та усвідомлення рівності прав усіх громадян, зокрема, людей, які живуть з наркозалежністю;
 • сприяння розробці та впровадженню програм серед ключових груп населення;
 • сприяння міжнародному інформаційному обміну та науковій і практичній співпраці в галузі наркополітики та лікування наркозалежності;
 • проведення акцій та заходів на регіональному та національному рівнях з протидії репресивної наркополітиці, з дискримінації та розвитку толерантності у суспільстві;
 • сприяння розробці та впровадженню інноваційних проектів, спрямованих на вивчення та застосування сучасних прогресивних методів медичної підтримки осіб, які вживають наркотичні речовини та їх соціальної та психологічної адаптації;
 • допомоги наркозалежним особам в доступі до ЗПТ, лікування ВІЛ/СНІД, гепатитів, туберкульозу та інших хвороб;
 • сприяння пошуку та застосування форм конструктивної участі Організації в формуванні державних програм та практик допомоги особам, які вживають наркотичні речовини з метою привернення уваги органів державної влади, інших державних та недержавних структур та громадськості до проблем осіб, які вживають наркотичні речовини, в тому числі, які мають наркотичну залежність;
 • сприяння підвищенню рівня інформованості членів Організації шляхом організації та проведенню наукових, інформаційно-просвітницьких заходів;
 • участь членів Організації в міжнародному обміну та науковій і практичній співпраці;
 • розвитку гендерно-орієнтованих досліджень та програм;
 • сприяння підвищенню активної громадської позиції членів Організації щодо звернень до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань Організації.

 

НАШІ ПАРТНЕРИ: