Протягом 3-го кварталу 2018 року «ВОЛНА» продовжувала активно працювати задля досягнення цілей проекту та стратегічних цілей органцізації.

У звітному періоді діяльність проводилась за наступними напрямками:

 

 1. Мобілізація спільноти.

Протягом кварталу 10 регіональних представників сумісно з ініціативними групами представників спільноти проводили збори учасників, залучили нових асоційованих членів (86 асоційованих членів). На сьогодні чисельність асоційованих членів БО ВОЛНА складає 261. Ці дані підтверджуються єдиним реестром членів ВОЛНИ (є заяви від кандидатів на вступ до асоційованих членів та протоколи про включення  (прийняття йх) до складу асоційованих членів.

Також необхідно додати, щодо організаційного розвитку наразі ВОЛНА має чітко затверджену та дієву структуру- Голова правління та правління, координаційна рада, директор, керівники напрямків та відділів, регіональні представники, 25 членів організації з правом голосу та 261 асоційований член. На сьогодні, згідно з рекомендаціями Мережі 100% життя організація ВОЛНА закінчує роботу по затвердженні службового посібника, що надасть змогу ще краще та зрозуміліше виконувати статутні завдання не тільки фахівцям а й майбутнім членам.

Описуючи також діяльність за 3 квартал потрібно додати роботу з лідерами ініціативних груп з усіх 10 регіонів, які приймали участь в акціях ВОЛНИ на національному та регіональних рівнях. На нашу думку ця робота  впливає на посилення потенціалу та розвиток спільноти в цілому.

Одним із пріоритетних  напрямків діяльності ВОЛНИ визначено розширення участі представників спільноти ЛВІН у діяльності консультативно — дорадчих органів.  Десять регіональних представників (або лідерів ІГ) подали офіційні листи на включення в місцеві та обласні консультативно дорадчі органи, робочі підгрупи, координаційні ради з питань протидії ВІЛ/СНІДу, ТБ, та інших соціально небезпечних захворювань.

Протягом 2 кварталів (станом на 30.06.18р.) до складу консультативно-дорадчих органів включені 3-и регіональні представника ВОЛНИ:

РП в Одеській області Коган Юлія є членом Міжсекторальної робочої групи (МРГ) при Одеській обласній координаційній раді з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії (ОКР) (порядок денний засідання №1 від 16 березня 2018 року).

РП в Житомирській обл. Боровий Ю. включений до складу Коростенської КР з питань протидії захворюванню на туберкульоз та Віл-інфекції/СНІДу  (протокол та рішення засідання від 12.04.18р.)

РП в Київській обл. Козак Ігор включений до складу міжсекторальної робочої групи при Київському обласному центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом (протокол 1   від 26 червня 2018р).

В 3-му кварталі були включені  (Індикатор 16м.4 ):

 1. РП в Сумській обл. Дейнека Влад — включений до складу Сумської міської КР з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу (розпорядження міського голови м. Суми від 25.07.18р. № 263Р)                                                                                                                                           2. Погорілов Влад — лідер ІГ в Полтаві — увійшов від ВОЛНИ до складу обласної КР з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА     (протокол  2 від 01.08.18р.)
 2. Квітковський Олексій включений до складу Луганської обласної КР з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу (протокол №1 від 30.08.18р.)
 3. Мартинюк Анна увійшла до складу Координаційної ради з питань недискримінації та гендерної рівності при Представнику Уповноваженого з питань дотримання рівних прав і свобод (наказ уповноваженого ВРУ з прав людини 07.08.18 № 40/02-18)

 

Нажаль, процес входження інших представників спільноти ЛВІН до КДО гальмується з ряду причин, що не залежать від нас.

Регіональні представники протягом кварталу займались збором скарг щодо проявів побічної реакції та зазначення про відсутність ефективності на медичні засоби Метадон, Бупренорфін гідрохлорид  виробництва ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу».

Також регіональні представники  на постійній основі збирають заяви представників ЛВІН на включення в програму замісної підтримуючої терапії, для підготовки пропозицій на засідання з питань розширення місць в програмі та лобіювання включення представників до програми.

За результатами програмного моніторингу були надані рекомендації зі створення карт надання послуг ЛЖН в кожному регіоні, та ознайомлення, вивчення регіональними представниками положення консультативно-дорадчих органів до складу яких вони включені та координаційних рад. Координатором по мобілізації підготовлено формат карти з основними розділами, напр. лікування ВІЛ, послуги профілактики ВІЛ, послуги з підтримки ВІЛ-позитивних, сайти замісної підтримуючої терапії та інше. Всі 10 регіональних представників сформували карти (які доповнюються інформацією) по кожній з областей. Також всі регіональні представники ознайомились з положеннями координаційних рад (в кожному регіоні) та робочих груп, зафіксувавши підписом відповідне положення.

 

 1. Адвокація

Першим пунктом опису інтервенцій від спільноти ЛВІН в Україні і зокрема БО ВОЛНА потрібно вказати на те, що 23.07.2018 року, від нас було повторне звернення щодо скасування наказу від 1997 року про облік наркозалежних в Україні. Даний наказ протирічить чинному законодавству та правовим нормам. Дані активності напряму націлені на дикріміналізацію ЛВІН. На сьогодні триває процес, якій змінить а точніше відмінить наказ 4 профільних міністерств №306/680/21/66/5 (про облік наркозалежних)

Також потрібно відобразити досягнення, щодо внесення пропозицій до змін наказу про ОЗТ №200 від ВОЛНА, котрі увійшли до реального удосконалення нормативного документу, що буде забезпечувати супровід ЛВІН на ОЗТ. Нашими пропозиціями були відміна у інформованій згоді пункту заборони керування транспортним засобом а також змогу видавати препарат на 30 днів, що дозволить ЛВІН краще ресоцізуватись. Також пропозиціями було зменшення терміну контролю для видачи препаратіів на руки та зменшення вимог щодо адміністративної виписки пацієнтів. Саме останні пропозиції на нашу думку напряму вказують про отримання паціентів у програмі та декріміналізацію ЛВІН в цілому.

Розроблено Адвокаціний план заходів на 2018-2020 з декриміналізації спільноти ЛВІН в Україні- як ми вже вказували у попередні звітні періоди, ВОЛНА розробила драфт адвокаційного плану, якій представлено на Національній Платформі спільнот. У звітному періоді до плану додані пункти з лідерства спільноти у моніторингу послуг та інщі питання. Сам план буде затверджено у 4 кварталі 2018 року під час ІІ Національного форуму ЛВІН та представлено на Національній платформи у грудні 2018 року.

Всі 10 регіональних представників підготували узгоджені з своїми ініціативними групами пропозиції, спрямовані на вирішення проблем спільноти в регіонах (розширення доступу до програм ЗПТ на місцевому рівні, покращення доступу до лікування вірусних гепатитів, тощо).

Протягом 3-го кварталу представниками ВОЛНИ подано 3 пропозиції (Індикатор 16М.5)

 1. Полтава, Стемковська Я. (протокол засідання ОКР від 01.08.18 ) пропозиція щодо забезпечення потеб у лікуванні вірусних гепатитів
 2. Луганська обл. Квітковський О .(протокол засідання ОКР від 30.08.18)

1) Розробити та затвердити програму розвитку ЗПТ у Луганській обл.

2) Створити робочу групу з питань ЗПТ у Луганській ОР

 

Представники організації приймають участь в  адвокації і на національному рівні.

У звітному кварталі проходила робота з підготовки Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції на 2019 – 2023 роки. Учасники та учасниці ВОЛНИ приймали активну участь у поданні пропозицій та обговоренні. Вєлта Пархоменко приймала участь у якості секретаря у робочої підгрупи «Мобілізація спільнот, гендер, права людини». Це кропітка робота, проте дуже важлива для спільноти, тому що саме послуги, які стосуються безпосередньо членів спільноти є під великими ризиками у контексті подовження фінансування з боку держави. Димарецький Олег та Анна Мартинюк приймали участь в роботі підгрупи з мобілізації . Саме під час засідань організацією були внесені пропозиції, які було додано до розгляду на програмному комітеті, які плануються затвердити протягом 4 кварталу 2018 року.

Мартинюк Анна увійшла до складу  Координаційної ради з питань недискримінації та гендерної рівності при Представнику Уповноваженого з питань дотримання рівних прав і свобод, перше засідання відбулося 28.09.18. На засідання Мартинюк А. озвучила основні питання з порушення прав ЛЖН, та запропонувала створити робочу групу з протидії дискримінації за ознакою вживання психоактивних речовин. Мартинюк А. буде головуючою групи, їй доручено в найближчий час сформувати склад групи та положення про роботу.

Представниця ВОЛНИ Вєлта Пархоменко розробляла в якості експерта Державний стандарт з надання соціальних послуг наркозалежним особам (послуг з реабілітації та ресоціалізації). Наразі цей документ знаходиться на громадському обговоренні, регіональними представниками ВОЛНИ в Києві та Київській обл. внесені пропозиції щодо даного стандарту.

 

 1. Інформаційна діяльність, участь у акціях.

 

У серпні було організовано та проведено акцію до міжнародного дня інформування про передозування на національному та регіональному рівні. 31 серпня 2018 р. Всеукраїнське об’єднання людей з наркозалежністю («ВОЛНА») провела інформаційно-просвітницьку акцію «Мовчання вбиває!» в рамках глобальної кампанії щодо підвищення поінформованості про передозування.

Було створено концепт про мету акції, успішний досвід минулої акції, відсутність офіційної статистики щодо смертей від передозування, високий рівень стигми та дискримінації як причина відсутності офіційної статистики передозування, відсутність інтервенцій щодо профілактики та допомоги у випадку передозування речовинами амфетамінового ряду. Під час акції було проведено перфоманс-тренінг  з профілактики передозування та правильного використання налоксону. Також на акціях ми використали методику “сторітелінгу”. Активісти та активістки Спільноти ділились власним досвідом передозувань у інтерв’ю журналістам. Акція пройшла у місті Київ біля Кабінету Міністрів.  на початку акції Олег Димарецький передав офіційну позицію із вимогами ВОЛНИ щодо необхідних змін існуючого законодавства.

Представники спільноти ЛЖН (людей, що живуть з наркозалежністю), журналісти та пересічні громадяни мали змогу отримати кваліфіковану консультацію лікарів та соціальних працівників щодо симптомів передозування та отримати препарат «Налоксон» — одна ін’єкція якого може врятувати життя людині у разі передозування опіоїдами. Із заявами про важливість інформування про передозування виступили представники неурядових та міжнародних організацій, які надають послуги з профілактики та підтримки лікування наркозалежних. Організатори влаштували перформанс «Реабілітація» і провели міні-тренінг з основ першої медичної допомоги при передозуванні.

Під час акції журналісти та пересічні громадяни мали змогу поспілкуватись з представниками спільноти ЛЖН у форматі “живі книги” — активісти поділилилсь власним досвідом у питаннях передозування психостимуляторами, передозування опіатами, обговорили проблеми передозування у в’язниці. Акцію завершив виступ музичних груп — виконавців альтернативної музики з числа представників спільноти ЛЖН.

Акція «Мовчання вбиває!» пройшла також у Луганську, Харкові та Житомирі.

Якісними результатами акції стали відео-сюжети та публікації в ЗМІ:

5 вересня, ТРК Київ, програма «Київ-live», 14:50

https://www.youtube.com/watch?time_continue=900&v=vVakCnFsD3w

https://aspi.com.ua/ua/siuzhety/movchanniavbyvaieaktyvistyvymahaiuturiadprydilytyuvahunarkozalezhnym.html

http://7kanal.com.ua/2018/08/kolichestvonarkozavisimyihlyudeyvukrainerastetvideo/

https://zik.ua/ru/tv/video/173891 пряме включення 7:37

https://www.facebook.com/4newkyiv/videos/320816928669219/ 4 канал

Також про діяльність “ВОЛНИ” неодноразово писали партенрські видання (“Мотильок”, “Біла Альтанка”), а Вєлта Пархоменко дала інтервю виданню “Дзеркало тижня” Видання «Дзеркало Тижня» https://zn.ua/SOCIUM/mytakiezhekakvse-289033_.html

Видання «Біла Альтанка» (ст. 24-28)
http://publichealth.org.ua/storage/Bila%20Altanka/Archive/Bila_Altanka_62_web.pdf
Мотылёк № 57
https://www.motilek.com.ua/?p=4487
Мотылёк № 58
https://www.motilek.com.ua/?p=4696

Впродовж усього кварталу менеджер по зв’язкам з громадськістю робила систематичні публікації та поширювала матеріали щодо діяльності проекту, висвітлювала тематичні події на усіх ресурсах організації (офіційна сторінка організації у Фейсбуці, закрита група спільноти та сайт).

 

У липні багато часу зайняла підготовка та участь у важливому заході — це 22-а Міжнародна конференція зі СНІДу. Під час проведення Конференції було налагоджено партнерські зв’язки із міжнародними партнерами, зокрема із Eurasian Harm Reduction Association та Afew. Під час Конференції Вєлта Пархоменко прийняла участь у фасилітованої дискусії про досвід ключових спільнот, де поділилась досвідом БО «БФ «ВОЛНА» та ії роллю у Національної платформи ключових спільнот. Окрім цього ВОЛНА прийняла участь у протесті — перфомансі, який було організовано Мережею «100% життя», це також дозволило забезпечити видимість спільноти у адвокації доступу до лікування.

У серпні Вєлта Пархоменко  прийняла участь у Конференції Кактус та презентувала проблеми пов’язані з високим рівнем стигми у рамках сучасної існуючої наркополітики, та поділилась досвідом БО «БФ «ВОЛНА» у адвокації змін існуючої наркополітики.

 

У вересні Вєлта Пархоменко  прийняла участь у Конференції «Здорові міста», отримала досвід зі змін наркополітики у різних країнах, также отримала досвід щодо створення комнат безпечного споживання як на національному рівні, так і міжнародний досвід, там  поділилась досвідом БО «БФ «ВОЛНА». Багато роботи було проведено із розвитку національної платформи ключових спільнот, та представництвом спільноти ЛЖН, було проведено 2 зустричі керівного комітету, одна з організаційного розвитку та операційного планування, друга із метою фандрейзингу. Інформація про плани Платформи, зокрема запланований тренінг було розповсюджено через комунікаційні інструменти ВОЛНи.

 

 1. Правова допомога.

 

Юристом організації ВОЛНА , у 3 кварталі 2018 року зареєстровано 20 кейсів – звернень (Індикатор 16М.10) від представників ЛВІН, ЛЖН за юридичною допомогою з яких 2 кейси пере направлено до УГСПЛ для отримання вторинної правової допомоги та представництва інтересів у суді. Згідно зареєстрованих звернень були надані 20 консультаційних висновків, надано допомогу у складенні заяв, скарг, позовних заяв, запитів та інших первинних документів необхідних на досудовому розслідуванні. Представникам спільноти ЛЖН, ЛВІН та співробітникам організації у 3 кварталі було надано більше 110 усних консультацій згідно із журналом реєстрації звернень за правовою допомогою. У липні 2018 року, юридичним відділом ВОЛНа, взято під супровід 5 кейсів, що не увійшли до переадресації до УГСПЛ. У рамках допомоги ЛВІН у цих кейсах, проведено ряд консультацій, проаналізовані наявні документи, з’ясовані обставини справ, підготовлено письмові Консультативні висновки. Представниками ЛВІН отримали навички відстоюванні своїх прав, порядок звернення до відповідних органів державної влади за захистом своїх прав, складення заяв, скарг, листів та збирання доказів.

У серпні 2018 року 8 кейсів в межах яких представники спільноти ЛВІН отримали первинну правову допомогу. Діяльність направлена на захист прав ЛВІН,ЛЖН у сфері медичного права, оформлення кейсів та допомогу у їх вирішенні, розробку внутрішніх документів Організації, розробку проектів Договорів з надання послуг, консультування у сфері листування та взаємодії із державними органами. Проводилось всебічне консультування з правових питань внутрішньої діяльності та захисту прав учасників Організації. Представництво інтересів БО «БФ»ВОЛНА» у державних органах, установах, організаціях.

У вересні 2018 року 7 кейсів в межах яких представники спільноти ЛВІН отримали первинну правову допомогу. Надано допомогу у складенні та поданні клопотань про перенесення судового засідання, залученні професійних адвокатів через БПД, порядку взаємодії із правоохоронними органами  при порушенні прав пацієнтів ЗПТ.

Отже, з огляду на проведену правову роботу організацією ВОЛНА та захисту прав можна зробити висновок, що основні звернення надходять при взаємодії із медичним персоналом – лікарями сайтів ЗПТ, при безпідставних збільшення — зменшення кількості препарату,  при затриманні представників ЛЖН, ЛВІН правоохоронними органами, при кваліфікації злочину скоєних представниками спільноти ЛЖН, взагалі права на медичну допомогу, при оформленні інвалідності та соціальних виплат, при оформленні спадщині та взагалі звернення до державних органів. C

Ситуація покращується з огляду на реакцію лікарів та правоохоронних органів при взаємодії із представниками спільноти ЛЖН, ЛВІН. Ми вважаємо що завдяки нашої роботі зменшується тиск та стигматизоване відношення до представників ЛВІН.

 

 1. Участь експертів.

 

Протягом липня-вересня 2018 року, експерт з норм права Бордуніс проаналізувала усю нормативну базу, що стосується ЛВІН, виявила прогалини та надала експертний висновок з конкретними рекомендаціями щодо удосконалення взаємодії. Дані рекомендації та сам висновок буде основою для розробки Єдину систему моніторингу порушень прав ЛВІН в Україні  та імплементовано у 4 кварталі в стратегічні завдання на Національному рівні, під час програмних комітетів, Національної ради та інших заходів.

 

 

2 квартал 2018 року

Протягом звітного періоду діяльність організації ВОЛНА була направлена головним чином на виконання наступних завдань:

 1. Налагодження роботи.

В 2-му кварталі робота активно продовжується, удосконалюються процеси та організація розвивається. Наприкінці травня проведено дводенну зустріч зі створення Стратегічного плану Організації на 2018-2020 роки за участі залученого фасилітатора Ганни Шевченко.  Під час зустрічі було проаналізовано сильні та слабкі сторони організації, визначено партнерів, сформовано основні цілі Стратегічного плану. В зустрічі прийняли участь співробітники центрального офісу та регіональні представники. Залученим консультантом виконано зведення напрацювань та оформлення Стратегічного плану Організації, що включає адвокаційний план з декриміналізації, в фінальний документ. На робочій зустрічі організації, яка відбулась 25 червня 2018 року, виконавчим директором Димарецьким О., профасилітовано процес  деталізації цілей та завдань Стратегічного плану, сумісно розроблені внутрішні індикатори по виконанню завдань та досягненню цілей, визначені відповідальні релевантні співробітники, вказані чіткі терміни виконання та  план було затверджено. Документом визначені місія та цінності організації, та Стратегічні напрямки діяльності, які підтримують та розділяють всі виконавці проекту.

В 2 кварталі напрацьовано драфт Адвокаціного плану заходів на 2018-2020 з декриміналізації спільноти ЛВІН в Україні, що є однією з основних цілей Стратегічного плану. Драфт адвокаційниого плану презентовано на Національній платформі ключових спільнот, де він був підтриманий. Для деталізації та фіналізації Адвокаційного плану необхідне обговорення та прийняття його на 2-му форумі ЛВІН, що відбудеться восени.

 

 1. Мобілізація спільноти.

З активностей по мобілізаційному розвитку, у звітному періоді, ми зазначаємо фокус роботи на залучення нових представників спільноти людей з наркотичною залежністю. Працюють 10 РП, які є лідерами у своїх регіонах, використовуються налагоджені канали обміну інформацією (через сторінку ВОЛНА, udap.members, zpt.userc). Також каналом залучення нових членів є проведення у 10 регіонах проекту регулярних зібрань ініціативних груп де лідері (РП) спільноти даного регіону оформлюють заяви про членство. На сьогодні асоційованими членами «ВОЛНА» є 175 наркозалежних, про що свідчить реєстр. Реєстр створено у рамках проекту та ведеться центральним офісом.

 

Візити технічної допомоги до регіонів у 2-му кварталі 2018 року. Координатором з мобілізації та координатором з адвокацій здійснено 2 технічних візити в м. Запоріжжя та м. Харків. По вказаним регіонам 12 представників спільноти ЛВІН, отримали допомогу у напрямку мобілізації під час візитів технічної підтримки протягом звітного періоду.

Окремо координатором з адвокації Яровим А., здійснено 2-а візити технічної підтримки в Київську область, (змінився регіональний представник в Київській обл), а саме до міст Фастів і Біла Церква, під час яких разом з новим РП у Київській області Ігорем Козаком було проведено зустрічі з представниками спільноти ЛВН (пацієнти сайтів програми ЗПТ) та медичним персоналом відповідних ЛПЗ (лікарі-наркологи та Головний лікар), під час яких було обговорено нагальні проблеми спільноти та існуючі перепони у доступі ЛВН до послуг профілактики і лікування, розпочато процес створення Ініціативних груп з числа активістів спільноти ЛВН/ЗПТ (на даний момент утворені та працюють). Всього в 2-му кварталі здійснено 4 візити технічної допомоги (індикатор 16м.2), під час яких 13 представників спільноти ЛВН отримали технічну допомогу (Індикатор 16м.3) (додаток 16м.2-3),

 

 

 1. Адвокація.

Одним із пріоритетних  напрямків діяльності ВОЛНИ визначено розширення участі представників спільноти ЛВІН у діяльності консультативно — дорадчих органів.  Десять регіональних представників (або лідерів ІГ) подали офіційні листи на включення в місцеві та обласні консультативно дорадчі органи, робочі підгрупи, координаційні ради з питань протидії ВІЛ/СНІДу, ТБ, та інших соціально небезпечних захворювань.

Протягом 2 кварталів (станом на 30.06.18р.) до складу консультативно-дорадчих органів включені 3-и регіональні представника ВОЛНИ (Додаток 16м.4, ):

РП в Одеській області Коган Юлія є членом Міжсекторальної робочої групи (МРГ) при Одеській обласній координаційній раді з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії (ОКР) (порядок денний засідання №1 від 16 березня 2018 року).

РП в Житомирській обл. Боровий Ю. включений до складу Коростенської КР з питань протидії захворюванню на туберкульоз та Віл-інфекції/СНІДу  (протокол та рішення засідання від 12.04.18р.)

РП в Київській обл. Козак Ігор включений до складу міжсекторальної робочої групи при Київському обласному центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом (протокол 1   від 26 червня 2018р).

Нажаль, процес входження інших представників спільноти ЛВІН до КДО гальмується з ряду причин, що не залежать від нас.

Також усі РП підготували узгоджені з своїми ініціативними групами пропозиції, спрямовані на розширення доступу до програм ЗПТ на місцевому рівні, але з причини відсутності проведених засідань вони на даний час не були розглянуті та затверджені Коордрадами.

 

В 2-му кварталі участь у засіданнях Коордрад приймали 3-и РП:

12.04.18р. участь РП ВОЛНИ Авдєєва Олександра в засіданні Харківської ОКР та в обговоренні стану ЗПТ. Було прийняте рішення  1) в разі надходження додаткових курсів метадону забезпечити їх розподіл між сайтами Харкову та Харківської обл. згідно поданих ними потреб 2) створити на базі КЗОЗ «Обласний наркологічний диспансер» реєстр наркозалежних осіб, що потребують доступу до ЗПТ 3)   забезпечити доступ до ЗПТ 35 % наркозалежних, що знаходяться під медичним наглядом.

12.04.18р. участь РП ВОЛНИ Борового Юрія у засіданні Коростенської КР з питань протидії захворюванню на туберкульоз та Віл-інфекції/СНІДу, де йому доручено забезпечити тісну співпрацю ГО та БФ з реабілітаційними центрами з метою покращення обстеження на ВІЛ-інфекцію/СНІД/туберкульоз.

24.05.18р – участь Ходос Марії у Київській Міській КР — було озвучено питання Розширення географії сайтів ЗПТ, відкриття у 2018 році від 2 до 5 сайтів ЗПТ у районах столиці– інформація в протокол не внесена (фото та публікація в фейсбук)

26.06.18. участь РП Козака І. у засіданні МРГ при Київському обласному центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом де ним винесені пропозиції щодо розширення сайтів ЗПТ (Ірпінь, Бровари) та запропоновано заходи щодо активізації цього процесу.

 

Представники організації приймають участь в робочих підгрупах з розробки Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019 — 2023 роки, які розпочали свою діяльність у першому півріччі 2018 року. В рамках роботи в підгрупах, пункти концепції програми будуть доопрацьовані учасниками груп в форматі написання конкретних заходів, проведення розрахунку витрат та вказання профільних структур відповідальних за реалізацію. Щодо роботи у підгрупах необхідно додати наступне:

 • У групі профілактика нових випадків ВІЛ- ми увійшли в групу експертів, які працюють над пакетом пропозицій, що спрямовані на збільшення тестувань, розробки логістики тестувань. Особисто керівником ВОЛНА запропоновано врахувати зобов’язання Держави щодо збільшення людей на АРТ, втілення пакетів гарантованих послуг, збільшення (розширення ) ЗПТ.
 • У підгрупі з мобілізації та забезпечення прав- пропозиції скомпоновані та будуть представлені 6.07.2018 року. Вони включають в себе гендерний аспект, зміни до нормативних документів та пропозиції щодо розробки алгоритму громадського моніторингу силами спільноти ЛЖН

Описуючи досягнення та активності проекту, за напрямком 16М, необхідно додати участь усіх регіональних представників з 10 регіонів України, за участі лідерів спільноти у конференції м.Харьків з використання медичного канабісу. За підтримки Мережа 100% життя, вдалось не тільки прийняти участь а й чітко висвітлити питання, яке спрямоване на ціли декриміналізації та новітніх Європейських підходів щодо новітних форм допомоги, а саме використання препаратів на основі медичного канабісу.

Поточна робота регіональних працівників направлена на вирішення проблем представників спільноти ЛВН, адвокацію розширення програми ЗПТ, доступу до лікувальних та профілактичних програм, консультування по принципу рівний — рівному,тощо.

Необхідно відзначити успіхи, досягнуті РП за звітній період. Ось деякі з них:

 • РП у Запорізькій області Д. Коршунов провів робочу зустріч з керівництвом муніципальної аптечної мережі “Примула” щодо практичної реалізації механізму розширення кількості пацієнтів програми ЗПТ за рахунок придбання препаратів в аптечних закладах за власні кошти;
 • РП у м. Київ М. Ходос на засіданні Київської міської Координаційної ради з питань ТБ/ВІЛ у свому виступі наголосила на неприпустимій ситуації, що склалася у сфері доступу ЛВН до послуг лікування (програми ЗПТ) та запропонувала розробити механізм співпраці між спільнотою та ЛПЗ міста у справі розширення географії сайтів програми ЗПТ у м. Київ;
 • РП у Харківській області О. Авдєєв провів попередні перемовини з керівництвом відділу виконання покарань та почав процес підписання офіційної угоди про співпрацю у галузі забезпечення безперервності програми ЗПТ у стінах Харківського СІЗО (створення кабінету ЗПТ для попередньо ув’язнених);
 • РП у Луганській області О. Квітковський провів робочу зустріч з керівництвом відділу уповноважених з дотримання прав людини в поліцейській діяльності Луганській обл., на якій розроблено алгоритм сумісних практичних дій щодо забезпечення безперервності лікування у разі затримання пацієнтів програми ЗПТ співробітниками поліції;
 • з ініціативи РП у Сумській області В. Дейнеки при обласній Координаційній раді було створено робочу групу з питань ЗПТ, на якій заплановано підготувати пропозиції щодо розширення географії сайтів програми ЗПТ у Сумській обл. \

 

Усе це стало можливим досягнути за рахунок тісної співпраці Регіональних представників з місцевими активістами спільноти ЛВН, які за цей час були залучені ними до процесів адвокації та захисту прав і інтересів спільноти.

 

 1. Інформаційна діяльність.

Впродовж звітного періоду проводилась інтенсивна інформаційна діяльність, менеджер зі зв’язків з громадськістю систематично публікує тематичні статті,  наповнює офіційну сторінку організації у мережі Фейсбук актуальними новинами, висвітлює хід реалізації проекту, діяльність регіональних представників  та груп-партнерів. Ведеться підтримка та модерація роботи закритої групи для представників цільової групи проекту у мережі Фейсбук.

Під час підготовки до участі у національних та регіональних акціях та пікетах підготовлено прес-анонси та прес-релізи для кожного регіона,  поширена інформацію на усіх інформаційних платформах організації, розіслано до інформ-агенцій та серед пулу дружніх ЗМІ. Після проведення акцій проводиться медіа-моніторинг.

Загалом, кількість інформаційних повідомлень ЗМІ про діяльність проекту на національному та місцевому рівнях, опублікованих протягом звітного періоду складає — 24 публікації/відео сюжети (Індикатор 16М12), посилання на які опубліковані на нашому сайті (в додатку).

Впродовж звітного періоду фіналізовано розобку та наповненя сайту організації http://www.volna.in.ua/ наразі ведеться постійна підтримка та оновлення актуальної інформації.

 

 1. Участь у акціях

Одним із основних напрямків  організаційного розвитку у звітному періоді стала розробка та реалізації адвокаційних заходів для декриміналізації наркотиків в Україні, задля підвищення видимості спільноти ЛЖН у спільноті, руйнування негативних стереотипів щодо ЛЖН у суспільстві, налагодження партнерських зв’язків для підвищення ефективності адвокації. Для вирішення цих завдань 26.06.18р. було проведено національну акцію “Охота на відьом в українській наркополітиці”, в рамках акції було організовано перфоманс та кінопоказ у рамках міжнародної кампанії «Підтримати, не карати» (Support Don’t Punish). Було створено сценарні плани як акції, так і кінофестивалю. Проведено робочі зустрічі та консультації з метою підготовки акції. Налагоджені партнерські зв’язки із медіа та іншими партнерами. Організовано та проведено акцію та кінофестиваль. Під час акції було організовано перфоманс-виставу, багато лідерів спільноти приймали активну участь. Також було організовано виступ музичної групи. Такий захід допоміг привернути увагу міністрів до існуючої проблеми караючої наркополітики.  Було продемонстровано 3 фільми про активістів спільноти у кінотеатрі Жовтень, такий кінофестиваль потребує багато попередньої роботи, він дозволив знизити рівень стигми та дискримінації до людей з наркозалежністю у суспільстві. Також було проведено ряд  консультацій, такі регулярні дії дозволяють зміцнити організаційний потенціал як спільноти у цілому, так і ії окремих представників. Акції пройшли в м. Київ (національна), Одеса, Полтава, Сума та Івано-Франківськ. Після акції, інформацію про проведені заходи розмістили декілька інформаційних каналів.

Раніше, у травні, РП у місті Полтава, було організовано акцію   “Збережемо життя разом» до Всесвітнього дня пам’яті померлих від СНІДу ., в Одесі та Житомирі представники спільноти приєднались з акцією до всеукраїнському флешмобу «Коноплі лікують» 19 травня. Загалом, за 2 квартал представниками ВОЛНи було  організовано та проведено 9 акцій (Індикатор 16М.11) регіонального та національного рівнів.

На справді, звітуючи за перше півріччя 2018 року, за організацію та проведення акцій, дуже важливо додати, що спільнота ЛЖН, а саме ВОЛНА, за участю керівників організації та лідерів спільноти, приймала участь в організації акцій у березні на підтримку секс-працівниць, у квітні та травні- у акції під КМУ щодо підтримки змін до наказів 188 (мінімальні та максимальні пороги ПАР), ПРАЙД- марш рівності у м.Київ, а також у заходах Полтава, Харьків, Суми, Запоріжжя, Київ, Одеса, Івано-франківськ акції щодо пам’яті людей померлих від СНІДу

 

 1. Правова допомога.

У другому кварталі  показник охоплених клієнтів послугами захисту прав, зріс у рази. Первинна правова допомога надана 20 представнику спільноти (індикатор 16М.10). Питання, за якими звертались ЛЖН:

 • незаконні дії правоохоронців під час обшуків або затримання
 • Представлення інтересів клієнта (ЛЖН) під час досудових слідчих дій
 • супровід та підготовка документів під час судових розглядів справ щодо 307-309 статей. Доречі одному клієнту, що перебувала під судом, вдалось завдяки юристу та керівнику ВОЛНА, отримати відстрочку вироку та оставити на волі. За цей час, під час супроводу, клієнта включено до ЗПТ, АРТ та продовжується супровід.

Описуючи діяльність додаємо, що  до УГСПЛ переадресовано 4 клієнта для ведення стратегічних справ (індикатор 16М.10.1)

Важливим, під час звітності за півріччя, додати, що у Полтаві відбулася робоча зустріч РП Яніни Стемковської з Бубир Людмилою Григорівною, директором Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На зустрічі обговорили питання співпраці на постійній основі і домовилися про проведення інформаційних занять для ЛЖН в рамках всеукраїнського просвітницького проекту «Я маю право».

Центр надаватиме індивідуальні консультації ЛВІН/ ЛЖН і при необхідності надавати як первинну, так і вторинну юридичну допомогу. У найближчому майбутньому планується підписання меморандуму про співпрацю.

 

 

 1. Участь експертів.

Протягом 2 кварталу експертна робота проводилась експертом Бодуніс Т.  щодо щодо застосування ст.130 КУпАП в сфері наркозалежності — було зібрано та проаналізовано інформацію з міжнародних, національних нормативно – правових актів, судової практики, періодичних наукових видань, статей, публікацій в ЗМІ тощо.

Ми вважаємо що дані висновки значно прискорять досягнення мети щодо внесення змін до 188 наказів, законодавчої бази щодо наказів МОЗУ№200 та досягти змін щодо декріміналізаціїї в контексті зміни репресивної статті КК№309.

 

Консультантом з місцевих політик Загребельним О. проведено ретельний аналіз (в 1му кварталі по 4 регіонам, в 2му — 6 регіонів). Під час аналізу, визначено основні напрямки роботи в регіонах:

-Незначна участь спільноти в роботі дорадчих органів

— не розпочато або незначна участь представників спільноти у заходах бюджетної адвокації і збільшення Державного фінансування у регіонах на програми лікування або підтримки Інформація використовується регіональними представниками ВОЛНИ для впровадження адвокаційних дій у регіонах.

 

1 квартал 2018

Протягом першого кварталу налагоджено роботу організації — орендовано та облаштовано офіс, повністю укомплектовано адміністративний та програмний персонал центрального офісу. Розроблено та впроваджено процедури, в т.ч. МіО. , постійно проводяться робочі зустрічі для планування оперативної діяльності та контролю виконання проектних завдань. Весь склад проекту: центральний офіс, керівники адвокаційного та мобілізаційного напрямів, експерти, консультанти, юрист працюють згідно цілей проекту. Щомісяця звітують керівнику.

В 1 кварталі на конкурсній основі відібрано (протокол відбору №1 від 05.02.2018) регіональних представників ВОЛНИ в 10 пріоритетних регіонах (додаток 16М.1)  проекту: Київ, Київська обл., Житомирська обл., Сумська обл., Івано-Франківська обл., Полтавська обл., Одеська обл.,Луганська обл. Запоріжська обл., Харківська обл. На кінець першого кварталу, в усіх 10 регіональних представництвах вже функціонували ініціативні групи, проводяться робочі зустрічі представників спільноти,  визначаються лідери, які будуть залучені до основних активностей в рамках проекту на регіональному рівні, та які отримають технічну підтримку в напрямку мобілізації та адвокації під час візитів координаторів з мобілізації та адвокації. Координаторами напрямків з мобілізації та адвокації,  консультантом з мобілізації проведено індивідуальну роботу з кожним регіональним представником (10) з метою збору першочергових нагальних потреб та проблем спільноти (захист прав, декриміналізація, адвокаційна діяльність, громадський контроль) на рівні регіону.  Загальні цілі які визначили РП: налагодження взаємодії з партнерськими та дотичними установами (напр. НУО, ЛПЗ та інше); організація роботи ініціативних груп, планування діяльності; визначення потенціальних лідерів від спільноти, для покращення мобілізаційного потенціалу регіону, розвитку потенціалу окремих лідерів, та спроможності осередку в цілому; збір проблем та потреб серед представників спільноти (сайти ЗТ, пункти роботи НУО та інше); збір звернень пацієнтів щодо скарг на якість препаратів в програмах ЗПТ, офіційне оформлення скарг; аналіз роботи консультаційно-дорадчих органів, підготовка документів на вступ, внесення пропозицій від спільноти (РП які вже були включені в ОКР, КР до початку роботи в БО «БФ ВОЛНА»); створення безпечного простору для проведення зібрань ініціативної групи, та мобілізації представників спільноти, шляхом підготовки листів на місцеві адміністрації з проханням виділення приміщення на безоплатній основі.

Протягом 1 кварталу координатором з адвокації А. Яровим здійснено 3-и адвокаційні візити у регіони (додаток 16м.2-3). Мета візитів: вивчення ситуації з надання медичних послуг на сайтах ЗПТ, та надання технічної допомоги регіональним представникам з питань адвокації:

 1. У період з 05 по 08 лютого 2018 року було проведено візит по вивченню ситуації з надання медичних послуг на сайтах програми ЗПТ у місті Харкові. Під час візиту здійснене анонімне опитування пацієнтів сайтів програми з метою визначитись щодо ступеня їхньої задоволеності наданими медичними послугами. Опитано 21 пацієнта сайту програми ЗПТ на базі Харківського обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (загальна кількість пацієнтів 84 особи) та 27 пацієнтів сайту програми ЗПТ на базі Харківського обласного наркологічного диспансеру (загальна кількість пацієнтів 174 особи).
 2. 20 березня 2018 року координатором з адвокації А.Яровим спільно з регіональним представником у Київскій області В.Лавриком було проведено спільний візит по вивченню ситуації з надання медичних послуг на сайті ЗПТ у місті Фастів.

Було опитано 12 пацієнтів сайту програми на базі міської поліклініки (вул. Л. Толстого, 17) та зафіксовані численні скарги пацієнтів на стигму з боку медичного персоналу та відмови у підвищенні щоденної дози препарату у разі, коли її не вистачає;

За результатами опитування надано низку рекомендацій регіональному представнику ВОЛНи у Київській обл. щодо подальших адвокаційних заходів.

 1. 27 березня 2018 року координатором з адвокації А.Яровим спільно з регіональним представником у Київскій області В.Лавриком було проведено спільний візит по вивченню ситуації з надання медичних послуг на сайті ЗПТ у місті Біла Церква.

В 1-му кварталі представники спільноти людей з наркозалежністю приймали участь у 3-х координаційних радах:

01.03.2018 участь Димарецького Олега Юрійовича у Національній КР.

14.03.2018 участь Стемковської Яніни у Полтавській ОКР Полтавській обласній адміністрації, яка  ввела 2-і пропозиції про створення сайту ЗПТ у м. Хорол та про розгляд на наступному засіданні ОКР стану забезпечення ЗПТ в області.

На засіданні Сумської КР Дейнека Владислав виступав у якості запрошеного представника спільноти від імені ВОЛНи.

 

Створено та підтримується робота закритої групи для представників цільової групи проекту у мережі Фейсбук — сторінка БО ВОЛНА. Протягом кварталу на сторінці висвітлювались всі активності по проекту, в т.ч. розміщено 5 публікації (додаток 16м.12 ) щодо діяльності у рамках проекту.  Розуміюче стратегічне значення власного сайту організації у системі комунікації БО «ВОЛНА», протягом кварталу, створено технічні завдання, оголошено пропозицію через систему «REALTO» та відібрано переможця конкурсу. На сьогодні розпочато створення сайту.

Для забезпечення медіа підтримки, за відсутності сайту, поки що, використовувались офіційні сторінки Альянсу громадського здоров’я, МЕРЕЖА, ВОЛНА. На даних ресурсах було висвітлено початок діяльності за проектом та ключові заходи проекту: робочі зустрічі з внесення змін у таблиці мінімальних розмірів, зустрічі РП ВОЛНА, участь у КР та безпосередньо участь у акціях (МАРШІ СП, кінопоказ  ЛГБТ та стигма, тощо)

Одним із стратегічних напрямків діяльності ВОЛНИ є захист прав та інтересів ЛВІН. Протягом 1-го

кварталу було надано первинну правову допомогу 2 представникам спільноти ЛВН. Протягом початку проекту, клієнтів переадресовувалось  для отримання вторинної правової допомоги до папртнерської мережі по проекту, а саме до УГСПЛ (2 клієнти). З цього прикладу додаємо за оцінки УГСПЛ, ВОЛНА найактивніше співпрацює за даним напрямком

Протягом січня, лютого, березня 2018 року, експертом Бодуніс Т.А здійснено аналіз юридичних документів щодо наркологічної політики України — збір проблем та забезпечення роботи представників в змінах нормативних документів, щодо декриміналізації розширення доступу  до послуг та забезпечення контролю силами спільнот. Експертний висновок надає орієнтири для подальшої роботи спільноти у напрямках змін 309 ст. УПКУ, та наказів МОЗУ №188. Зазначаємо факт активної участі спільноти у громадських обговореннях змін наказів щодо управління ТЗ, медико-соціальних послуг та інших. Визначаємо і факт збору скарг учасників ЗПТ на якість препаратів, що у свою чергу надасть змогу ініціювати контроль якості препаратів ЗПТ.

Завдяки ретельному аналізу , проведеному консультантом з місцевих політик Загребельним О. ( по 4 регіонам) , ми маємо чіткі рекомендації щодо адвокаційних дій у  Полтавській, Сумській, Київській областях та м.Київ

НАШІ ПАРТНЕРИ: